SATURS:

1) STĀJA

2) KUSTĪBA ATPAKAĻ

3) PILNA NOLIEKŠANĀS

4) VĒTRA 5) TVISTS

6) IZRĀVIENS ATPAKAĻ

7) 4 - KĀJAS

8) 3 – KĀJAS UN 2 - KĀJAS

9) BĒRNA POZĪCIJA

10) V

11) T

12) KUSTĪGAIS TILTIŅŠ