Schumann 3D System variants: Plate

Šis informācijas buklets sīkāk paskaidro Schumann 3D plates darbības principus, tās ekspluatāciju un pamata vingrinājumus.