Viesnīcu koncepts

Šī informatīvā brošūra piedāvā efektīvas metodes Schumann 3D sistēmas izmantošanai viesnīcās, to rentabilitātes uzlabošanai, radot jaunu ienākumu avotu, ar dotiem piemēriem un ekonomiskiem aprēķiniem.