23.  LOKS

  •  ieelpojiet
  • nostājieties ar ceļgaliem uz plates (var palikt kaut ko mīkstu)
  • atliecieties atpakaļ
  • ar rokām aizsniedzieties līdz papēžiem
  • ar pēdu pirkstiem atdurieties pret plati
  • skatienu vērsiet uz augšu